Zachráníme data z vašeho SSD disku...
HOTLINE: 777 712 650

Vyzvedneme

Možnost vyzvednout po celé ČR

Posoudíme zdarma

Provedeme zdarma vstupní diagnostiku

Zachráníme

Pokud data nezachráníme, nic neplatíte

 

Záchrana a obnova dat z SSD disku

Díky odlišné konstrukci a principům fungování flash pamětí netrpí SSD disky stejnými problémy jako klasické pevné disky. Záchrana dat je ale z SSD disků specifická tím, že je velmi náročná výpočetně. O problematice záchrany dat hovoří odborník Datahelpu Štěpán Mikeš. Čtěte dál a zjistíte, v čem je náročná a čeho se vyvarovat.

Neopravujte poškozený SSD disk doma

Je klíčové, aby se na poškozený nebo smazaný SSD disk již znovu nezapisovalo! Systém pro správu dat na SSD disku obvykle pracuje s logikou která říká, ve kterých paměťových buňkách je daná informace uložena. Pokud dáte příkaz k smazání určité informace na disku, data v jednotlivých buňkách zůstávají uložena. Logika si buňky obsahující danou informaci jen vyškrtne ze seznamu a přiřadí jim atribut, že jsou k dispozici pro uložení nové informace. K jejich fyzickému přepisu (a tudíž ztrátě prvotní informace v nich uložené dochází až v okamžiku, kdy se do nich nahrává nová informace). Pokud tedy zamezíte zápisu nových dat na SSD disku, velmi tím zvýšíte šanci, že se z něj původní data podaří zachránit.

Má-li být záchrana a obnova dat z SSD disku úspěšná, nedělejte chyby

  • zjistíte-li závadu, ihned disk odpojte od napájení. Budete-li poškozený disk nadále zapínat a zkoušet se k datům dostat, můžete data zničit nebo vymazat
  • pokud ztrátu nebo poškození zjistíte za chodu počítače/notebooku/zařízení, zamezte dalším zápisů na disk. Pokud např. vypnete počítač standardním způsobem, na disk se bude zapisovat a hrozí např. přemazání míst, kde byla smazaná data uložena
  • zamezte také jakékoliv další práci s daty na SSD disku prostřednictvím různých programů
  • nesnažte se SSD disk v domácím prostředí svépomocí rozebrat, měnit elektroniku disku atd. Můžete data definitivně zničit nebo např. poničíte strukturu ukládání dat. Řešit takovéto další poškození je potom oříšek i pro profesionály.

SSD disky a flash paměti trpí specifickými poruchami

Záchrana dat z SSD disků a flash pamětí se liší z několika důvodů. Klíčový rozdíl je ve zcela odlišném fyzikální principu fungování těchto médií. Vše určuje omezená životnost paměťové buňky. Z toho plyne nutnost výrobců použit algoritmy, které se starají o relativně rovnoměrné využití paměťového prostoru. Tím se zvýší životnost média. V současné době si každý výrobce vyvíjí vlastní algoritmy pro optimalizaci rozložení dat. Jako oborníci na záchranu dat z těchto SSD disků se musíme naučit porozumět všem.

Velmi častou závadou SSD disků je selhání řídícího čipu, ve kterém je zapsán algoritmus a jeho parametry. Samotné paměťové čipy není většinou problém fyzicky přečíst. Mnohem horší je následná analýza přečtených obrazů paměťových čipů a jejich složení do smysluplné podoby. S tím souvisí i problematika bezpečného mazání flash pamětí. Pokud se neustále mění adresování paměťových buněk, může dojít k tomu, že některé buňky, které měly být prázdné přesto obsahují data.

Druhým výrazným rozdílem SSD disků je způsob zápisu. Je zcela odlišný od klasických pevných disků. Zatímco u běžného pevného disku se do paměťové buňky zapíše požadovaná hodnota bez ohledu na předchozí hodnotu, u SSD disku se dříve paměťová buňka "vynuluje" a poté na ni lze novou informaci zapsat. O to se stará příkaz trim. Stává se však, že se může při chybném použití tohoto příkazu spustit velmi rychlé smazání všech dat na SSD disku. Pokud se tento proces spustí, nelze jej většinou nijak přerušit. Nulování paměťových buněk pak pokračuje při každém dalším pokusu o zapnutí SSD. Takováto selhání SSD jsme zatím úspěšně řešili, výrobce většinou velmi rychle vydal opravu příslušného firmware.

Zálohujte, předejdete problémům s následnou záchranou dat

Na SSD discích je sice z důvodů jejich rychlosti a menší kapacity většinou nainstalovaný jen operační systém, záloha některých dat by ale mohla přicházet v úvahu i zde. V záplavě levných disků a velkých kapacit lidé dost často na pravidelné zálohování dat zapomínají. Disky dnes pojmou tisíce filmů a hudebních alb, statisíce fotek. Velice snadno se ale tato data mohou stát nedostupná. Stačí jeden náhodný zkrat nebo selhání řídících čipů a nastane problém. Bude vám to vadit? Pokud máte zálohu, pravděpodobně ne. Ale kdo dnes data na disku poctivě zálohuje?

Zajímá vás jak SSD disk funguje? Jaké jsou nejčastější poruchy a příčiny poruch disků? Pokračujte na další straně a navštivte sekci SSD disk.

Potřebujete zachránit data z SSD disku nebo se na něco odborného zeptat? Přejděte na sekci První pomoc nebo nás kontaktujte.

 
Copyright © 2011 DATAHELP, všechna práva vyhrazena